Bột trét cao cấp Lasting E420

Liên hệ Liên hệ

Bột trét cao cấp Lasting E420 là vật liệu dùng để tạo phẳng các bề mặt hồ vữa, bê tông để che lấp các khiếm khuyết và làm láng min bề mặt tường trước khi dùng sơn lót và sơn phủ. Bột trét cao cấp Lasting E420 dùng cho cả bề mặt tường nội thất và ngoại thất.

- Che lấp khe nứt nhỏ
- Tạo bề mặt nhẵn min
- Độ bám dính cao
- Dễ thi công

Bột trét cao cấp Lasting E420

Bột trét cao cấp Lasting E420 là vật liệu dùng để tạo phẳng các bề mặt hồ vữa, bê tông để che lấp các khiếm khuyết và làm láng min bề mặt tường trước khi dùng sơn lót và sơn phủ. Bột trét cao cấp Lasting E420 dùng cho cả bề mặt tường nội thất và ngoại thất.

- Che lấp khe nứt nhỏ
- Tạo bề mặt nhẵn min
- Độ bám dính cao
- Dễ thi công

Bột trét cao cấp Lasting E420

Đánh giá rất tốt