Bột trét ngoại thất Lasting E400

Liên hệ Liên hệ

Bột trét ngoại thất Lasting E400 là vật liệu dùng để tạo phẳng các bề mặt hồ vữa, bê tông để che lắp các khiếm khuyết và làm láng mịn bề mặt tường trước khi sơn lót và sơn phủ.

- Che lấp khe nứt nhỏ
- Tạo bề mặt nhẵn min
- Độ bám dính cao
- Dễ thi công

Bột trét ngoại thất Lasting E400

 

Bột trét ngoại thất Lasting E400 là vật liệu dùng để tạo phẳng các bề mặt hồ vữa, bê tông để che lắp các khiếm khuyết và làm láng mịn bề mặt tường trước khi sơn lót và sơn phủ.

- Che lấp khe nứt nhỏ
- Tạo bề mặt nhẵn min
- Độ bám dính cao
- Dễ thi công

Bột trét ngoại thất Lasting E400

 

Đánh giá rất tốt