Bột trét nội thất Lasting E410

Liên hệ Liên hệ

Bột trét nội thất Lasting E410 là vật liệu dùng để tạo phẳng các bề mặt hồ vữa, bê tông để che lấp các khiếm khuyết và làm láng min bề mặt tường trước khi dùng sơn lót và sơn phủ.

- Che lấp khe nứt nhỏ
- Tạo bề mặt nhẵn min
- Độ bám dính cao
- Dễ thi công

Bột trét nội thất Lasting E410

Bột trét nội thất Lasting E410 là vật liệu dùng để tạo phẳng các bề mặt hồ vữa, bê tông để che lấp các khiếm khuyết và làm láng min bề mặt tường trước khi dùng sơn lót và sơn phủ.

- Che lấp khe nứt nhỏ
- Tạo bề mặt nhẵn min
- Độ bám dính cao
- Dễ thi công

Bột trét nội thất Lasting E410

Đánh giá rất tốt