/ 11

“Em cảm ơn thầy bài học hôm nay

Cho em hiểu cuộc đời là lẽ sống

Con người sống phải luôn biết hi vọng

Và vươn lên tìm hạnh phúc ngày mai…”

Những áng thơ chứa chan tình yêu của mỗi chúng ta gửi đến những người thầy cô kính yêu. Xin kính chúc các nhà giáo Việt Nam luôn giữ sức khoẻ, tình yêu nghề và luôn vững bước bên hành trang tri thức cùng thế hệ tương lai.

Trân trọng!

Chúc mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11!

Bình luận của bạn