/ 07

Ngày 6/6/2018 vừa qua Công ty TNHH Skey Việt Nam long trọng đón nhận chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn Công Nghiệp Nhật Bản Jis K 5663:2003 cho nhãn hiệu sơn nước "Ezon Paint" Đây là thành tích và vinh dự, đánh dấu kết quả nỗ lực của Ban Tổng giám đốc và toàn thể CBCNV Công ty với phương châm không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, xây dựng Công ty ngày càng vững mạnh.
Để đạt được chứng nhận hệ thống QLCL tiêu chuẩn JIS K 5663:2003, Công ty TNHH Skey Việt Nam đã xây dựng và tiêu chuẩn hóa các quy trình theo tiêu chuẩn của hội đồng Công nghiệp nhật bản. 
Chất lượng sản phẩm là sự sống còn của Doanh nghiệp vì vậy Công ty chúng tôi luôn nỗ lực nhiều hơn thế nữa để duy trì, phát triển & áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn đã đạt như iso 9001:2015, Jis k 5663:2003, Trusted Green, QII QAS, QCVN 16:2017/BXD và các chỉ số kiểm nghiệm tại Viện Kỹ Thuật Nhiệt Đới Việt Nam  nhằm đưa ra thị trường những sản phẩm luôn vượt trội hơn ở cùng phân khúc.
Ezon Paint - Một lựa chọn cho tất cả
                                                                                                                          Btv Chí Cường

Bình luận của bạn