/ 07

Biết bao người vĩnh viễn chẳng có tên
Tôi gọi chung là tên “Anh Hùng” nhé
Bởi các anh đã có chung 1 mẹ
Ấm vô cùng vòng tay mẹ…. “Việt Nam..”

Ezon Paint xin thành kính biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã hi sinh cả tính mạng vì độc lập dân tộc. Kính chúc những mẹ Việt Nam anh hùng, các bác thương binh, bệnh binh sức khỏe và hạnh phúc để tiếp tục truyền cảm hứng về tinh thần yêu nước bất diệt cho thế hệ mai sau.
Ezon Paint!

Bình luận của bạn