/ 04

Ngày 03/04/2019 Công ty Skey Việt Nam vinh dự đón nhận chứng nhận Top 100 CCI:2019 về chỉ số an toàn chất lượng (CCI:2019 - QUALITY SAFETY INDEX) do Viện nghiên cứu kinh tế Việt Nam kết hợp với Tổ chức Chứng nhận Quốc tế InterConformity - CHLB Đức & Global GTA cấp.  

CCI:2019 - QUALITY SAFETY INDEX là hệ thống khảo sát, báo cáo năng lực cạnh tranh doanh nghiệp dựa trên cơ sở áp dụng và vận hành các quy trình quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, bao gồm:

Phát triển năng lực thương hiệu; kiểm soát chất lượng dịch vụ; cạnh tranh với ý thức trách nhiệm xã hội; thực hành an toàn chất lượng; đo lường mức độ hài lòng của khách hàng; hướng đến sự thỏa mãn nhu cầu của đối tác và khách hàng...

Quy trình khảo sát, báo cáo công nhận năng lực cạnh tranh CCI:2019 cho các doanh nghiệp được sự hỗ trợ, giám sát chất lượng chặt chẽ của Tổ chức Chứng nhận Quốc tế InterConformity - CHLB Đức & Global GTA.

InterConformity - CHLB Đức & Global GTA là một trong những tổ chức quốc tế có uy tín lớn và năng lực cao trong lĩnh vực quản trị rủi ro, được các tập đoàn kinh tế quốc tế như năng lượng, hạt nhân, dầu khí... ưu tiên lựa chọn hàng đầu trong việc hoạt động đánh giá độc lập toàn cầu".

Công ty TNHH Skey Việt Nam  là doanh nghiệp vinh dự được trao chứng nhận " CCI:2019 - QUALITY SAFETY INDEX ". Chứng nhận này là động lực giúp Skey Paint nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững mang tầm quốc gia, khu vực và quốc tế.

                                                                                                                   Theo Chí Cường

Bình luận của bạn