Sơn cao cấp chống thấm EZONPLUS E501

Liên hệ Liên hệ

Sơn cao cấp chống thấm EZONPLUS E501 được pha trộn cùng xi măng, thành hỗn hợp chất có tác dụng chống thấm trên bề mặt tường đứng và làm cho bề mặt tường có độ bền vững cao, ngoài ra còn giúp tiết kiệm sơn phủ trang trí bề mặt.

CÔNG NGHỆ:

Sơn cao cấp chống thấm EZONPLUS E501

- Chông thấm
- Độ bền vững cao
- Tiết kiệm sơn phủ

Sơn cao cấp chống thấm EZONPLUS E501 được pha trộn cùng xi măng, thành hỗn hợp chất có tác dụng chống thấm trên bề mặt tường đứng và làm cho bề mặt tường có độ bền vững cao, ngoài ra còn giúp tiết kiệm sơn phủ trang trí bề mặt.

CÔNG NGHỆ:

Sơn cao cấp chống thấm EZONPLUS E501

- Chông thấm
- Độ bền vững cao
- Tiết kiệm sơn phủ

Đánh giá rất tốt