Sơn cao cấp lót kiềm 2 in 1 EZON MAX E102

Liên hệ Liên hệ

Sơn cao cấp lót kiềm 2 in 1 Ezon Max E102 là loại sơn lót chống kiềm cao cấp gốc nước, có lượng VOC cực thấp đảm bảo giảm thiểu tối đa lượng chất hữu cơ bay hơi ra môi trường xung quanh có thể nguy hại cho sức khỏe trong và sau khi sơn. Sơn cao cấp lót kiềm 2 in 1 Ezon Max E102 hoàn toàn không chứa các loại hóa chất gây hại như APOE, Fomandehit và kim loại nặng.

CÔNG NGHỆ:

Sơn cao cấp lót kiềm 2 in 1 Ezon Max E102

- Chống kiềm
- Không chứa APEO
- Không chứa Fomandehit
- Không chứa kim loại nặng

Sơn cao cấp lót kiềm 2 in 1 Ezon Max E102 là loại sơn lót chống kiềm cao cấp gốc nước, có lượng VOC cực thấp đảm bảo giảm thiểu tối đa lượng chất hữu cơ bay hơi ra môi trường xung quanh có thể nguy hại cho sức khỏe trong và sau khi sơn. Sơn cao cấp lót kiềm 2 in 1 Ezon Max E102 hoàn toàn không chứa các loại hóa chất gây hại như APOE, Fomandehit và kim loại nặng.

CÔNG NGHỆ:

Sơn cao cấp lót kiềm 2 in 1 Ezon Max E102

- Chống kiềm
- Không chứa APEO
- Không chứa Fomandehit
- Không chứa kim loại nặng

Đánh giá rất tốt