/ 08

Sơn cao cấp lót kiềm 2in1 EZON MAX E102 là loại sơn lót chống kiềm cao cấp gốc nước, có lượng VOC cực thấp bảo đảm giảm thiểu tối đa lượng chất hữu cơ bay hơi ra môi trường xung quanh có thể nguy hại cho sức khỏe trong và sau khi sơn. Sơn cao cấp lót kiềm 2in1 EZON MAX E102 hoàn toàn không chứa các loại hóa chất gây hại như APEO, fomandehit và kim loại nặng.
www.ezonpaint.com.vn

Bình luận của bạn