Sơn cao cấp lót kiềm Primer E101

Liên hệ Liên hệ

Sơn cao cấp lót kiềm ngoại thất Primer E101 được tích hợp tính năng đặc biệt như chống kiềm, chống thấm và tăng cường độ phủ trên bề mặt tường nhẵn.

CÔNG NGHỆ:

Sơn cao cấp lót kiềm Primer E101

- Chống kiềm
- Chống thấm
- Độ phủ cao

Sơn cao cấp lót kiềm Primer E101

Sơn cao cấp lót kiềm ngoại thất Primer E101 được tích hợp tính năng đặc biệt như chống kiềm, chống thấm và tăng cường độ phủ trên bề mặt tường nhẵn.

CÔNG NGHỆ:

Sơn cao cấp lót kiềm Primer E101

- Chống kiềm
- Chống thấm
- Độ phủ cao

Sơn cao cấp lót kiềm Primer E101

Đánh giá rất tốt