Sơn nội thất lót kiềm Primer E100

Liên hệ Liên hệ

Sơn nội thất lót kiềm Primer E100 được tích hợp tính năng đặc biệt như chống kiềm, chống thấm và tăng cường độ phủ trên bề mặt tường nhằm kéo dài tuổi thọ cho lớp sơn hoàn thiện.

CÔNG NGHỆ:

- Chống kiềm
- Chống thấm
- Tăng cường độ phủ

Sơn nội thất lót kiềm Primer E100

 

Sơn nội thất lót kiềm Primer E100 được tích hợp tính năng đặc biệt như chống kiềm, chống thấm và tăng cường độ phủ trên bề mặt tường nhằm kéo dài tuổi thọ cho lớp sơn hoàn thiện.

CÔNG NGHỆ:

- Chống kiềm
- Chống thấm
- Tăng cường độ phủ

Sơn nội thất lót kiềm Primer E100

 

Đánh giá rất tốt