Sơn nội thất NIDI E200

Liên hệ Liên hệ

Sơn nội thất siêu trắng trần NIDI E200 là loại sơn nước tạo bề mặt nhẵn mịn, có đặc tính chống nấm mốc, dễ sử dụng để trang trí bề mặt bên trong của các công trình xây dựng ở điều kiện thông thường. Sơn nội thất siêu trắng trần NIDI E200 kháng nấm mốc, dễ thi công, độ phủ cao, sắc trắng bền lâu, không chứa chì, thủy ngân, APEO, hàm lượng VOC thấp.

CÔNG NGHỆ:
Sơn nội thất NIDI E200

- Chống nấm mốc
- Dễ thi công
- Độ phủ cao
- Sắc trắng bền lâu

Sơn nội thất siêu trắng trần NIDI E200 là loại sơn nước tạo bề mặt nhẵn mịn, có đặc tính chống nấm mốc, dễ sử dụng để trang trí bề mặt bên trong của các công trình xây dựng ở điều kiện thông thường. Sơn nội thất siêu trắng trần NIDI E200 kháng nấm mốc, dễ thi công, độ phủ cao, sắc trắng bền lâu, không chứa chì, thủy ngân, APEO, hàm lượng VOC thấp.

CÔNG NGHỆ:
Sơn nội thất NIDI E200

- Chống nấm mốc
- Dễ thi công
- Độ phủ cao
- Sắc trắng bền lâu

Đánh giá rất tốt