SƠN CAO CẤP LÓT KIỀM 2IN1 EZON MAX E102

Sơn cao cấp lót kiềm 2in1 EZON MAX E102 là loại sơn lót chống kiềm cao cấp gốc nước, có lượng VOC cực thấp bảo đảm giảm thiểu tối...